spot_img
spot_img
Homeទូទៅរបៀបប្រើ Google Workspace ដើម្បីបង្កើតផលិតភាពការងារ

របៀបប្រើ Google Workspace ដើម្បីបង្កើតផលិតភាពការងារ

-

Google Workspace (ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា G Suite)  ជាសំណុំនៃកម្មវិធីទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័ន។

កម្មវិធីដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងGoogle Workspace រួមមាន៖ Google Gmail, Google Meet, Google Docs, Google Keep, Google Sheets, Apps Script, Google Chat, Google Calendar, Google Drive, Google Slides, Google Sites, Google Forms, Cloud Search និង Jamboard។

ការប្រើប្រាស់ Google Workspace នឹងជួយធ្វើឱ្យការធ្វើការរួមគ្នាកាន់តែងាយស្រួលនិងរហ័សជាងមុន តាមរយៈមុខងារសំខាន់ៗដូចជា

  • ការសម្រេចចិត្តលឿនជាងមុនដោយសន្ទនាគ្នាទល់មុខគ្នាតាមអនឡាញ៖ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះ យើងអាចប្រើ Google Calendar ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាក្នុងការប្រជុំ​ដោយមានការអញ្ចើញតាមអ៊ីម៊ែលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ប្រជុំ។ លើសពីនេះ ក៏អាចចែករំលែកការងារនៅលើអេក្រង់ដើម្បីមើលការងារជាក្រុមក្នុងការកែសម្រួល និងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបានលឿន។
  • សហការគ្នាក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង៖ អាចធ្វើការរួមគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលទាំងតាមអនឡាញ ឬដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធី​ Google Docs, Sheets និង Slides ក្នុងពេលតែមួយបាន ដើម្បីកែសម្រួល និងផ្ដល់ជាមតិយោបល់ ហើយអាចសម្រេចការងារមួយបានយ៉ាងរលូន។
  • រក្សាទុក និងចែករំលែកឯកសារនៅក្នុងពពក (cloud)៖ យើងអាចរក្សាការងារបាននៅក្នុងកន្លែងតែមួយ និងអាចចូលប្រើបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព ពីព្រោះយើងក៏មានការកំណត់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការអញ្ជើញឱ្យចូលប្រើតាមអ៊ីម៊ែល។
  • ធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងឧបករណ៍របស់អ្នក៖ មានការការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន និងអាចប្រើ endpoint management ដើម្បីរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងករណីបាត់បង់ឧបករណ៍ ឬការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិក។
  • ទំនាក់ទំនងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ Voice៖ វាអនុញ្ញាតឱ្យមានការ voice ជាសម្លេងដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការ ព្រមទាំងអាចផ្ញើ និងទទួលការខលមកគ្នាដោយប្រើលេខការងារនៅលើឧបករណ៍(device)ណាមួយនៅទីទាំងណាមួយ។
របៀបប្រើប្រាស់ Google Workspace

នៅពេលដែលអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់ Google Workspace បាន អ្នកអាចអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោម៖

  1. ជំហានដំបូងអ្នកចូលទៅកាន់ googleworkspace.com  បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា “Get started” នោះគេនឹងឱ្យអ្នកបំពេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ចំនួនបុគ្គលិកដែលធ្វើការ និងជាជាតិសាសន៍អ្វី។ ក្រោយពីបំពេញចប់អ្នកចុចពាក្យថា “Next”។
  2. ចំណុចនេះ គេនឹងឱ្យអ្នកបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះអ្នកអាចបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ឬព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានអ្នកចាត់តាំង។ ព័ត៌មានទាំងនោះរួមមាន នាមត្រកូល ឈ្មោះអ្នក និងអ៊ីម៊ែល។
  3. ចំណុចបន្ទាប់គេនឹងឱ្យអ្នកបំពេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឧទាហរណ៍ com ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកពុំទាន់មានទេ អ្នកអាចជ្រើសរើសពាក្យ “No, I need one” បន្ទាប់បំពេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយវានឹងមានជម្រើសឱ្យអ្នកជ្រើសរើស ប៉ុន្តែត្រូវបង់លុយ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចបំពេញឈ្មោះពេញនោះនៅចំណុចបន្ទាប់។
  4. ក្រោយពីបញ្ចប់អ្នកអាចឆ្លើយសំណួរពីរដូចជា Stay up to date និង Educate your users ហើយអ្នកអាចឆ្លើយ Ok ឬ No ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ប៉ុន្តែជាយោបល់អាចឆ្លើយ Ok ទាំងពីរ។
  5. ចូលដំណាក់កាលចុងក្រោយ អ្នកត្រូវតែបំពេញឈ្មោះអ្នកពេញ និងបង្កើតលេខសម្ងាត់ ព្រមទាំងចុចសញ្ញាគ្រាសនៅកន្លែងដាក់ថា “I’m not a robot” ហើយចុចពាក្យ “Agree and continue” ជាការស្រេច។

វិធីមួយទៀតអ្នកអាចចូលទៅកាន់ពាក្យ googleworkspace.com ហើយចុចលើពាក្យ “Pricing” ហើយជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ ហើយសូមបញ្ជាក់វាក៏មានការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំនួន 14ថ្ងៃ ផងដែរ។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ