spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលម៉ាឃិធីងរឿង 8 យ៉ាង ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោង ត្រូវតែផ្ដោត

រឿង 8 យ៉ាង ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោង ត្រូវតែផ្ដោត

-

នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះ មានយុវជនជាច្រើន ចាប់អារម្មណ៍លើការចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូច នេះជារឿងល្អ ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចមិនល្អដែរ ពីព្រោះយុវជនមួយចំនួន​ចង់ចាប់ផ្ដើមទាំងដែលខ្លួនឯងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះលើអាជីវកម្ម ដោយចិត្តចង់តាមគេ និងឆេះឆួលតាមសង្គម។

ហេតុផលខាងលើនេះហើយ ដែល Small Business Development Corporation បានបង្ហាញនូវគន្លឹះ 8 យ៉ាង ដើម្បីជាមូលដ្ឋានដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងអាជីវកម្មឱ្យមានភាពរីកចម្រើនឡើង។

1. ស្គាល់ពីអតិថិជនគោលដៅបានច្បាស់

មុនពេលមានអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃ យើងក៏ត្រូវដឹងថា តើនរណាជាអតិថិជនរបស់អ្នក? លើសពីនេះ ត្រូវឈ្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការអតិថិជន។ ក្នុងចំណុចនេះ យើងក៏អាចប្រើយុទ្ធសាស្រ្តវាស់ស្ទង់មតិយោបល់បន្ថែមលើបណ្ដាញសង្គមពីអតិថិជន។

2. ផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ល្អ

កាលណាផ្ដល់សេវាកម្មល្អដល់អតិថិជន នោះពួកគាត់នឹងមានការពេញចិត្តខ្លាំង ថែមទាំងជួយគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងលើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង និងអាចជួយណែនាំបន្តទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរ។

3. ចេះរក្សាអតិថិជនចាស់ និងបន្តរកអតិថិជនថ្មី

អតិថិជនចាស់នៅតែសំខាន់ ដូច្នេះកុំបោះបង់ពួកគាត់ចោល គួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ឱ្យបានជាប់ ពីព្រោះពួកគាត់ជាអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ និងជាអតិថិជនមួយដែលមានតម្លៃ​ដោយពួកគាត់អាចណែនាំបន្តទៅកាន់បងប្អូន មិត្តភក្តិ និងមនុស្សផ្សេងៗទៀតជំនួសយើងបាន។ បន្ថែមពីនេះ អតិថិជនថ្មី ក៏នៅតែបន្តស្វែងរក និងផ្សារទំនាក់ទំនងថ្មី។

4. ប្រើ Social media

នៅចំណុចនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែប្រព័ន្ធនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យកាន់តែមានអ្នកស្គាល់បានច្រើន អាចឈ្វេងយល់ពីចរិតលក្ខណៈប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន អាចផ្សារចំណងទាក់ទងជាមួយអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ​ អាចពង្រឹងការផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនឱ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងជានិរន្ត និងបង្កើនអតិថិជនថ្មីៗ។

5. បង្កើតបណ្ដាញ

ការបង្កើតបណ្ដាញ គឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯងឱ្យគេស្គាល់បានច្រើនតាមព្រឹត្តការណ៍នានា ឬតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សខាងក្រៅឱ្យបានច្រើន និងពេលខ្លះអ្នកអាចបម្លែងពួកគេមកជាអតិថិជនបានទៀតផង។

6. បង្កើតឱ្យមានព្រឹត្តការណ៍

ម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីណាមួយ ដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែល្អ ដោយអាចសិក្សាពីអតិថិជនបន្ថែម និងអាចបង្កើតចំណងទាក់ទងជាមួយអតិថិជនមកជាមិត្តក៏កាន់តែល្អ។

7. ចាប់ឱកាសថ្មីៗ

អាជីវកម្មមួយ រីកចម្រើនបានលឿន ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែបន្តឈ្វេងពីអាជីវកម្មខ្លួនឯងទាំងចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសថ្មីៗក្នុងការពង្រីកសាខា និងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី។ លើសពីនេះ អាចមានឱកាសស្វែងរកជំនួយមកជួយ និងបង្កើតឱ្យមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

8. វាស់ស្ទង់ពីដំណើរការ និងការអភិវឌ្ឍបន្ត

នៅក្នុងចំណុចនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្ម គួរតែចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលថា តើអតិថិជនរបស់ខ្លួនភាគច្រើនជានរណា មកពីណា? ហើយតើយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានធ្វើកន្លងមក មានការជោគជ័យកម្រិតណាដែរ? បន្ទាប់មក ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមក្នុងការឆាប់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលមួយដ៏ជាទីគាប់ចិត្ត។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ