វិធី៣យ៉ាង​ដើម្បីអាចប្រែក្លាយខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យជោគជ័យ

3114

មហាសេដ្ឋី​ស្ទើរតែ​ច្រើនជាង​៩០%នៅលើពិភពលោកនេះ គឺកើតចេញពី​អ្នកវិនិយោគ​លើវិស័យអចលនវត្ថុ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ក៏មិនខុសគ្នាដែរ អ្នកមាន​ភាគច្រើន​គឺកើតចេញ​ពី​ការ​ទិញលក់អចលនទ្រព្យ ឬប្រឡូក​នៅក្នុងវិស័យនេះ។ តើធ្វើដូចម្តេច​ដើម្បីអាចប្រឡូក​ចូលជាអ្នកវិនិយោគ​នៅក្នុងវិស័យនេះបាន? លោកច្រឹក សុខនីម ប្រធាន​សមាគម​អ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ​កម្ពុជា និងជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ Century 21 Mekongបានប្រាប់វិធី៣យ៉ាង​សម្រាប់​គ្រប់គ្នា​អាចក្លាយជាអ្នកវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យបាន។

១. ការវិនិយោគដោយខ្លួនឯង

យើងអាចប្រឡូកក្នុង​វិស័យនេះ​ជាលក្ខណៈឯកជនបានដោយធ្វើការទិញលក់អចលនវត្ថុ​ដោយខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែវិធីនេះទាមទារ​ឱ្យយើងមានចំណេះដឹង​ និងចំណាយពេលច្រើនស្វែងយល់ពីវិស័យនេះជាមុនសិនដើម្បីចៀសវាងហានិភ័យនានា និង​បង្កើនអត្រាជោគជ័យលើការវិនិយោគ។

២. ធ្វើការវិនិយោគជាក្រុម

នេះគឺជា​វិធីដ៏ពេញនិយម​មួយ ដោយយើងធ្វើការស្វែងរក​អ្នកដែលយល់ចិត្តគ្នា ទុកចិត្តគ្នា និងស្គាល់ចំណុចខ្លាំងគ្នាច្បាស់​ ហើយសហការគ្នា​លើការវិនិយោគរួម។ ការធ្វើដូចនេះ គឺយើងអាចប្រមូលទុនបានច្រើនដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល​ក្នុងការវិនិយោគ​អចលនវត្ថុបានច្រើនកន្លែង​ជាង​ការធ្វើតែម្នាក់ឯង។ ប៉ុន្តែ​ការវិនិយោគរួមនេះ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការចង​កិច្ច​ព្រមព្រៀងឱ្យបានល្អរវាងសមាជិកក្រុម ដើម្បីការពារជម្លោះ ឬ ហានិភ័យនានា។

៣. ការវិនិយោគជាមួយស្ថាប័នធំៗ

ប្រសិនបើអ្នក​មិនមានបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង ឬ​មិនមានស្គាល់អ្នកណា​ម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការវិនិយោគ​លើអចលនវត្ថុនេះ ជម្រើស​មួយទៀត​ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបានគឺធ្វើការវិនិយោគ ឬដាក់ទុនជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលមានជំនាញ​លើការវិនិយោគដូចជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធីវិនិយោគអចលនវត្ថុណាដែលអ្នកទុកចិត្ត ព្រោះថា​ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនោះដើម្បីវិនិយោគដើម្បី​រកផលចំណេញ​ឱ្យអតិថិជន ដោយគ្រាន់តែកាត់សេវាមួយចំនួន និងកម្រៃជើងសារប៉ុណ្ណោះ។

តើក្នុងចំណោវិធីទាំង៣ខាងលើនេះ អ្នកនឹងចង់សាកល្បងតាមវិធីណា?