spot_img
spot_img
Homeអចលនវត្ថុតើគួរចាប់អាជីពជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុក្នុងកំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាឬទេ?

តើគួរចាប់អាជីពជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុក្នុងកំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាឬទេ?

-

ការក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលមសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាអាចហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់មតិទូទៅ ប៉ុន្តែមានហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកអាចគិតពិចារណាថាតើគួរបន្តចាប់យកអាជីពនេះក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកនេះដែរឬទេ?

ឱកាសទីផ្សារ៖ ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអាចនាំឱ្យមានការថយចុះសកម្មភាពទិញលក់អចលនទ្រព្យ ពួកគេក៏បង្កើតឱកាសពិសេសផងដែរ។ តម្លៃអចលនទ្រព្យអាចនឹងកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ ហើយអចលនទ្រព្យដែលម្ចាស់លក់ប្រញ៉ាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាចនឹងមានច្រើន។ ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ អ្នកអាចជួយអតិថិជនស្វែងរកអចលនវត្ថុតម្លៃល្អៗសម្រាប់អតិថិជនក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។

ធ្វើពិពិធកម្មលំហូរប្រាក់ចំណូល៖ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យតែងតែទទួលបានកម្រៃជើងសារដោយផ្អែកលើការលក់អចលនទ្រព្យ។ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការធ្វើពិពិធកម្មប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដោយចាប់យកធ្វើជាអ្នកជំនាញ ឬភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ដែលតំណាងឱ្យទាំងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់  អាចជួយបង្កើន ឬរក្សាប្រាក់ចំណូលឲ្យមានស្ថិរភាព។

ការវិនិយោគរយៈពេលវែង៖ អចលនទ្រព្យត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគរយៈពេលវែង។ តាមរយៈការកសាងអាជីពអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលដែលទីផ្សារកំពុងតែធ្លាក់ចុះ អ្នកអាចកសាងគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅពេលទីផ្សារស្ទុះងើបឡើងវិញ។

ភាពបត់បែន៖ អចលនទ្រព្យផ្តល់នូវភាពបត់បែនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃម៉ោងធ្វើការ និងទីតាំង។ ភាពបត់បែននេះអាចជាចំណុចទាក់ទាញពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ឬនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ ដោយពួកគេអាចស្វែងរកប្រភពចំណូលក្រៅម៉ោង។

ឱកាសសិក្សា៖ ពេលវេលាសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកអាចផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សិក្សាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ។ អ្នកអាចអភិវឌ្ឍជំនាញចរចាដ៏រឹងមាំ រៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់អ្នក ក៏ដូចសម្រាប់រូបអ្នកផ្ទាល់ផងដែរ។

ការជួយអ្នកដទៃ៖ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយមនុស្សឱ្យស្វែងរកការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗក្នុងជីវិត ដូចជាការទិញ ឬលក់ផ្ទះជាដើម។ ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច បុគ្គលម្នាក់ៗអាចត្រូវការការណែនាំ និងការគាំទ្របន្ថែមទៀត ហើយអ្នកអាចផ្តល់ជំនួយដ៏មានតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះ។

បណ្តាញ និងទំនាក់ទំនង៖ ការកសាងបណ្តាញអតិថិជន និងទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យដែលអ្នកកំពុងតែប្រឡូក គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដ៏ជោគជ័យ។ ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអាចជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ឲ្យពួកគាត់ជឿជាក់អ្នក ដែលនឹងនាំឲ្យពួកគាត់ចងចាំជំនួយរបស់អ្នកចំពោះគាត់នៅពេលដែលទីផ្សារមានភាពប្រសើរឡើង។

ស្មារតីសហគ្រិន៖ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគឺមានបេះដូងជាសហគ្រិន។ ការចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍ និងសាកល្បងជំនាញសហគ្រិនរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មី និងភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រកួតប្រជែង។

ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមនៃការងារក្នុងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកអាចនាំទៅរកការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន និងភាពធន់។ វាអាចជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃដែលកំណត់បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងក្រមសីលធម៌ការងាររបស់អ្នក។

ការកើនឡើងនាពេលអនាគត៖ ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវដ្តមួយ ហើយជាធម្មតាវាត្រូវបានបន្តដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ឬការងើបឡើងវិញ។ តាមរយៈការកសាងអាជីពអចលនៈទ្រព្យរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្លាក់ចុះ អ្នកកំណត់ទីតាំងខ្លួនឯង កសាងគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ភាពជោគជ័យ និងការរីកចម្រើននៅពេលដែលទីផ្សារមានភាពប្រសើរឡើង។

វាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវចងចាំថា ភាពជោគជ័យក្នុងនាមភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាមទារការសម្របខ្លួន ការតស៊ូអត់ធ្មត់ និងក្រមសីលធម៌ការងារខ្ពស់។ លើសពីនេះទៀត វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់របស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងយល់ពីលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក មុនពេលសម្រចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសអាជីពមួយនេះ។

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ