Home ទូទៅ សារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន

សារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន

0
សារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន

មនុស្សភាគច្រើន តែងតែធ្វើឱ្យជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនឯងមានកង្វល់កើតទុក្ខ និងរស់នៅក្នុងសេចក្ដីព្រួយបារម្ភ ឬភ័យខ្លាចជាប្រចាំ តាមរយៈការរស់នៅក្នុងអតីតកាលដោយតែងតែរំលឹកនូវរឿងរ៉ាវដែលជាភាពឈឺចាប់ និងកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងកន្លងមក។ ម្យ៉ាងទៀត ពេលខ្លះក៏ធ្វើឱ្យជីវិតគ្មានសេចក្ដីសុខ ដោយសារតែគិតច្រើនអំពីអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនាពេលពេលខាងមុខដែរ។

ហេតុដូច្នេះ តើត្រូវតែឈប់គិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅអតីតកាល និងអនាគតកាលទាំងស្រុងឬយ៉ាងណា? ចម្លើយមិនមែននោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺ៖

អតីតកាល៖ អ្នកត្រូវតែប្រមូលរឿងរ៉ាវល្អៗដែលបានកើតឡើងកន្លងមក ដើម្បីធ្វើជាបទពិសោធន៍ ជាមេរៀន ដើម្បីកែប្រែឱ្យកាន់តែល្អនាពេលបន្ទាប់ ព្រមទាំងអាចរំលឹករឿងទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្ត ភាពសប្បាយរីករាយដល់អ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកគួរតែបំភ្លេចចោលនោះគឺ អ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលអតីតកាលដែលជារឿងឈឺចាប់ និងទុក្ខកង្វល់នានា ពីព្រោះវាបានកន្លងផុតហើយ។

អនាគតកាល៖ អ្នកអាចរៀបចំផែនការជីវិតដែលអ្នកចង់ទទួលបានឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់ ដើម្បីកសាងជីវិតឱ្យសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញខ្លួនឯងនាពេលអនាគត ព្រមទាំងចៀសវាង ឬកែតម្រូវអ្វីដែលមិនល្អដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាល។ ប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើឱ្យខ្លួនឯងគ្មានសេចក្ដីសុខ ឬរស់នៅដោយវេទនានាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីរងចាំថ្ងៃល្អនាពេលអនាគត។ ហេតុនេះ បើអ្នកចង់ឱ្យអនាគតរបស់អ្នកមានភាពល្អ លុះត្រាតែអ្នកធ្វើសកម្មភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នឱ្យបានល្អជាមុនសិន។

ឆ្លុះបញ្ចាំងមកវិញ មានន័យថា ការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន ជាការល្អបំផុត ពីព្រោះជីវិតបច្ចុប្បន្នជាពេលវេលាដែលអ្នកអាចបង្កើតសាច់រឿងថ្មីដែលកើតតែល្អសម្រាប់អ្នក មិនមែនជាសាច់រឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាល ហើយក៏មិនមែនជាសាច់រឿងដែលអ្នកស្រមៃគិតនាពេលអនាគតឡើយ ប៉ុន្តែវាជាសាច់រឿងជីវិតពិតដែលកើតឡើងមកលើជីវិតរបស់អ្នក។

ដូច្នេះតើអ្វីជាសារៈសំខាន់បំផុតនៃការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន?

សារៈសំខាន់ទាំងនោះរួមមាន៖

1. ស្គាល់អំពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់

ការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងជានរណា និងចង់បង្កើតអ្វីឱ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ព្រមទាំងអ្នកនឹងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតគ្រប់យ៉ាងអំពីខ្លួនឯង។ យោងតាមការពន្យល់អំពីអតីតកាល និងអនាគតកាលខាងលើ ក៏បានបញ្ជាក់ដែលថាមិនមែនឱ្យអ្នកមិនគិតអំពីអតីតកាល និងអនាគតទេ ប៉ុន្តែត្រូវមានវិធីគិតដែលរៀបរាប់ខាងលើ ដូច្នេះអ្នកអាចទាញប្រយោជន៍ពីគិតទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែខ្លាំង និងកាន់តែមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯង ជាពិសេសដឹងថាខ្លួនឯងជានរណា។ រឿងរ៉ាវអតីតកាល ក៏ជាផ្នែកមួយជំរុញឱ្យអ្នកដឹងថា អ្នកចូលចិត្តអ្វី មានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណា និងអាចនាំអ្នកគិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថា អ្នកនឹងត្រូវធ្វើវាឥលូវនេះ ដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងឱ្យមានការកើតឡើងនាពេលខាងមុខ។

2. បង្កើតក្ដីសុខជីវិតខ្លួនឯងបានច្រើនជាងមុន

ជីវិតបច្ចុប្បន្ន ជាជីវិតពិត ដូច្នេះបើអ្នកចំណាយពេលក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនលើវា នោះជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែស្រស់បំព្រងឡើង ពីព្រោះអ្នកនឹងយល់ថា អតីតកាលជាមេរៀនជីវិត ហើយអនាគតជាអ្វីដែលអាចកើតឡើងបាន លុះត្រាតែអ្នករៀបចំផែនការជីវិតដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ បន្ថែមពីនេះ ការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន នឹងធ្វើឱ្យអ្នកព្យាយាមចំណាយពេលវេលាច្រើន ដើម្បីធ្វើនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ ដោយមិនរងចាំឱ្យខ្លួនឯងសោកស្ដាយនៅថ្ងៃអនាគតឡើយ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃនេះ អ្នកព្យាយាមធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ ហើយល្អ ដោយមិនរងចាំថ្ងៃស្អែកដើម្បីធ្វើឡើយ ពីព្រោះពេលវេលាថ្ងៃនេះ នឹងក្លាយជាអតីតកាល ពីព្រោះអនាគតដែលជាថ្ងៃស្អែកនឹងមកដល់ ដូច្នេះបើអ្នកមិនធ្វើឥលូវ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង។