ហេតុអ្វីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាំបាច់បង្កើត “បាគង”?

35
ហេតុអ្វីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាំបាច់បង្កើត “បាគង”?

នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងសម្បូរទៅដោយធនាគារ ដូចជាធនាគារ ABA កាណាឌីយ៉ា អេស៊ីលីដា កម្ពុជាសាធារណៈ ស្ថាបនា និងជាច្រើនទៀត ដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែប្រើប្រាស់គណនីធនាគារដូចគ្នាទាំងអស់ឡើយ ជាហេតុនៅពេលទូទាត់សាច់ប្រាក់ខុសគណនីធនាគារគ្នា ខាងធនគារនឹងធ្វើការកាត់សាច់ប្រាក់មួយចំនួនអាស្រ័យលើធនាគារ។ ហេតុនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំង លោកស្រី ជា សិរី ដែលជាអគ្គនាយិកា​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក៏មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើត បាគង ឡើង។

បាគង គឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់បែបទំនើបថ្មីមួយ ដោយតភ្ជាប់ធនាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូទាត់នៅកម្ពុជា ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយផ្សេងទៀត ឬពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូទាត់ណាមួយទៅសមាជិកដទៃទៀតជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស សុវត្ថិភាព និងចំណាយតិច។

បន្ថែមពីនេះ បាគង កំពុងតែមានពីធនាគារក្នុងស្រុកចំនួន 40 ធនាគារចូលជាសមាជិករបស់បាគង ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ដោយមានតែ QR Code តែមួយពីបាគង ក៏អាចឱ្យអតិថិជនធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់បានដោយគ្មានគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម ទោះបីជាអតិថិជនប្រើគណនីធនាគារអ្វីក៏ដោយ។

វិធីដ៏ងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដើម្បីចុះឈ្មោះ

បាគង