spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចហេតុអ្វី ម្ចាស់អាជីវកម្ម ចាំបាច់ត្រូវតែចេះ “ជំនាញនិយាយជាសាធារណៈ”?

ហេតុអ្វី ម្ចាស់អាជីវកម្ម ចាំបាច់ត្រូវតែចេះ “ជំនាញនិយាយជាសាធារណៈ”?

-

ជំនាញនិយាយជាសារធាណៈ សំដៅលើជំនាញទន់ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកមានសមត្ថភាពអាចនិយាយបានយ៉ាងល្អ និងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកស្តាប់របស់អ្នក។ លើសពីនេះ ក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល ផ្តល់ព័ត៌មាន និងអប់រំអ្នកដទៃ ព្រមទាំងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយមិត្តរួមការងារ វិនិយោគិន និយោជិត និងអតិថិជនជាដើម។ បន្ថែមពីនេះ  ក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកំណើនអាជីព និងភាពជោគជ័យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រភេទសំខាន់ៗនៃការនិយាយជាសាធារណៈ
 1. ការនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មាន
 2. ការនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូល
 3. ការនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកស្ដាប់ធ្វើសកម្មភាព
 4. ការនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ភាពកំសាន្ត
ហេតុផលសំខាន់ៗដែលម្ចាស់អាជីវកម្មចាំបាច់ត្រូវតែចេះជំនាញនេះ

ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវតែហ៊ានជំនះនូវរាល់ភាពភ័យខ្លាចដែលបង្អាក់ខ្លួនឯងមិនឱ្យហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈឱ្យសោះ ពីព្រោះវាជាកត្តាមួយខាតបង់ជាច្រើន។ ជំនាញមួយនេះ ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែកន្លងមកមានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនរូបបានមើលរំលងនូវជំនាញមួយនេះផងដែរ។ ហេតុដូចនេះហើយ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញនូវហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែដឹងថា ការដែលមានជំនាញនិយាយជាសាធារណៈវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ។

 1. អាចបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជាអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយក្រុមការងារ វិនិយោគិន និងដៃគូសហការជាដើម។
 2. អាចនិយាយបកស្រាយលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីខ្លួនឯង និងអំពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ដែលជាចំណុចទាក់ទាញដល់ក្រុមមនុស្សដែលអ្នកចង់បង្ហាញ ព្រមទាំងធ្វើពួកគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីអ្នក និងអាជីវកម្មរបស់អ្នកច្បាស់ជាងមុន។
 3. បង្កើនភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនឯង នៅពេលនិយាយបង្ហាញលើអ្វីមួយបានយ៉ាងច្បាស់ល្អ ជាពិសេសអ្នកអាចនិយាយធ្វើឱ្យអ្នកស្ដាប់ជឿជាក់មកលើអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយបង្ហាញនោះ។
 4. ធ្វើឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការនិយាយបង្ហាញអ្វីមួយដ៏សំខាន់ទៅកាន់ក្រុមការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងអាចនិយាយជំរុញចិត្តធ្វើគេឱ្យធ្វើសកម្មភាពបានយ៉ាងសកម្ម ស្របជាមួយនឹងគោលដៅដែលអ្នកចង់ទទួលបាន។
 5. អ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ ឬក្រុមមនុស្សដែលជាគោលដៅ ឱ្យយល់ស្របជាមួយនឹងតម្រូវការដែលអ្នកចង់បាន តាមរយៈការនិយាយរបស់អ្នក។
 6. ការនិយាយជាសាធារណៈ នឹងបង្កើតឱកាសនានានៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។
 7. និងជាច្រើនទៀត។

ចូរចងចាំថា ការនិយាយពិតជាសំខាន់ ហើយការនិយាយជាសាធារណៈទៀត គឺកាន់តែសំខាន់សម្រាប់ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើកចំហរឱ្យមនុស្សបានស្គាល់ និងជឿជាក់បានលឿន។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង លោក Jack Ma ក៏មានជំនាញនិយាយសាធារណៈដែរ ដោយលោកតែងតែនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងការតស៊ូរហូតទម្រាំអាចជោគជ័យរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃ ជាពិសេសការនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនលើសកលលោក។ នេះជាកត្តាចម្បង ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ ចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់ និងស្គាល់អាជីវកម្មរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អជាមុន តាមរយៈការវោហាស័ព្ទរបស់គាត់។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ