Home Tags អចលនវត្ថុ

Tag: អចលនវត្ថុ

ប្រយ័ត្នខាតបង់ ! ប្រសិនបើអ្នកទិញផ្ទះដោយមិនពិនិត្យមើលចំណុចទាំងអស់នេះ

ពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ ! ប្រយ័ត្នខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរណា និយាយដល់ការទិញផ្ទះលើកដំបូង គឺជាប្រធានបទមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រំភើបហើយអំឡុងពេលរំភើបនោះក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្មណ៍ដែរ ។ ដោយសារតែការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុគឺទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់ដើមទុនច្រើន ដូច្នេះបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តខុសវានឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ប្រាក់ច្រើនដូចគ្នាផងដែរ ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនូវ ៥ ចំណុចសម្រាប់បងប្អូនយកទៅពិចារណាមុនពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះលើកដំបូង ។ ១. ភាពស្របច្បាប់នៃអចលនវត្ថុ ចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់នោះគឺភាពស្របច្បាប់នៃអចលនវត្ថុ ។ ដោយភាពស្របច្បាប់នៃអលចនវត្ថុនេះគឺសំដៅទៅលើ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ពីព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ២ ប្រភេទដែលយើងហៅថាជាប្រភេទប័ណ្ណប្លង់រឹងនិងប័ណ្ណប្លង់ទន់ ។ សម្រាប់ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនេះផងដែរ ក៏យើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៃអចលនវត្ថុដែលយើងចង់ទិញនោះគឺមានទំនាស់ឬក៏មានវិវាទណាមួយដែរឬអត់ ? បើសិនជាបងប្អូនមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេ បងប្អូនអាចធ្វើការឆែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះ...

វិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការតម្លៃនិងលក្ខណ្ឌបង់ប្រាក់ដែលល្អបំផុត !

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការចរចាតម្លៃរបស់យើងបានល្អ? ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ល្អៗ? ជាក់ស្តែង បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ផ្ទះនៅក្នុងបុរី នោះបងប្អូននឹងត្រូវចរចាជាមួយខាងបុរី ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសថា “ តើយើងចង់បង់ប្រាក់បែបម៉េច ? តើយើងមានជាលុយសុទ្ធ ឬ ក៏យើងចង់រំលោះជាមួយខាងបុរី? ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលយើងមានលុយសុទ្ធ គឺយើងអាចចរចាបានលក្ខខណ្ឌល្អមែនទែន ។ អាចថា យើងអាចនឹងទទួលបាននូវការបញ្ជុះតម្លៃពិសេសពីខាងបុរី ។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌបង់ផ្តាច់នេះផងដែរ ក្រៅពីទទួលបាននូវការបញ្ជុះតម្លៃពិសេសនេះហើយ ទាក់ទងនឹងសំណង់វិញគេអាចសាងសង់ឲ្យលឿនជាងធម្មតាផងដែរ ។ បន្ថែមពីនេះបងប្អូនក៏ត្រូវតែសិក្សាទៀតថា តើបុរីមានប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើស ? យើងត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងណាឲ្យសាកសមជាមួយនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងថា...

គន្លឹះមួយចំនួនដែលជួយឲ្យអ្នកអាចជ្រើសរើសនូវតំបន់ដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់ការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុ

ទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសតំបន់នេះ បងប្អូនគួរតែផ្តោតទៅលើស្ថានភាពរបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការ ចំនួនសាច់ប្រាក់ ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការបង្វិលលុយ ។ ជាក់ស្តែងគោលការណ៍នេះគឺសំខាន់មែនទែន បងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថា តើយើងមានលទ្ធភាពទិញអចលនវត្ថុប្រភេទណា ហើយនៅតំបន់ណាដែលសាកសមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់បងប្អូន ។ បន្ថែមពីនេះ ចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ គឺតំបន់សក្តានុពលដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់បងប្អូនទទួលបាននូវចំណេញខ្ពស់ ។ ឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូន ចង់វិនិយោគទៅលើផ្ទះ ដោយចង់ទិញហើយដាក់លក់វិញដើម្បីចំណេញ ដូច្នេះសំណួរសួរថា “ តើគួរទិញផ្ទះប្រភេទណា ហើយនៅទីតាំងណា ? “ ជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្នមានបុរីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីៗដូចជា ៖ បុរីប៉េងហួត បុរីជីបម៉ុង...

តើគួរប្រើប្រាស់លុយធនាគារឬក៏លុយសុទ្ធដើម្បីវិនិយោគលើអចលនវត្ថុ ?

ហរិញ្ញវត្ថុគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងដែលលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់និងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បំផុតមុនពេលដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការវិនិយោគលើអលនចវត្ថុណាមួយថា “ តើលោកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសយកការប្រើប្រាស់លុយធនាគារ ឬ លុយសុទ្ធ ? “ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកមានកញ្ចប់ថវិកា ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ ២០ ម៉ឺនដុល្លារហើយលោកអ្នកដាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារដោយមិនដឹងថាគួរតែយកទៅធ្វើអ្វី ? ចំពោះយោបល់របស់ខ្ញុំ បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់វិនិយោគអចលនវត្ថុ លោកអ្នកអាចធ្វើការទិញដោយប្រើលុយសុទ្ធ ដែលមានន័យថា លោកអ្នកអាចយកលុយ ២០ ម៉ឺននោះទៅវិនិយោគលើអចលនវត្ថុតែម្តង ។ ពីព្រោះការវិនិយោគលើវិស័យអចលនវត្ថុ ហើយពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងដើម្បីទិញបាននូវអចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃល្អចំណេញខ្ពស់ នោះខ្ញុំជឿថា ផលចំណេញដែលទទួលបានពីការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុនោះនឹងលើសពីការប្រាក់ដែលលោកអ្នកដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀត ។ ហើយចំពោះករណីមួយចំនួន...

តើគួរត្រៀមលុយបែបណាទើបវិនិយោគទៅចំេណញ ?

ចំនុចដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺ លោកអ្នកគួរតែកំណត់នូវចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកចង់វិនិយោគឲ្យបានច្បាស់ថា “ តើលោកអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញអចលនវត្ថុបានកម្រិតណា ? “ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកចង់ទិញនូវអចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃ ១០ ម៉ឺនដុល្លារ តើលោកអ្នកគួរត្រៀមបែបណាខ្លះ ? ជាទូទៅលោកអ្នក គួរតែមាន ២០% ទៅ ៣០% នៃតម្លៃអលនវត្ថុសរុប ដែលមានន័យថា បើសិនជាលោកអ្នក ចង់ទិញអចលនវត្ថុ ១០ ម៉ឺនដុលា្លរនោះលោកអ្នកត្រូវតែមានយ៉ាងតិច ២ ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបង់ជាមួយនឹងខាងម្ចាស់អចលនវត្ថុ ហើយសល់...

តើទិញផ្ទះឬទិញដីមួយណាចំនេញជាងទៅ ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគលើអលចនវត្ថុមកពីមុនទេនោះ លោកអ្នកប្រាកដជាមានចម្ងល់មួយនេះក្នុងចិត្តហើយថា “ តើទិញផ្ទះឬទិញដីមួយណាចំនេញជាងទៅ ? “ ជាក់ស្តែងចម្លើយនៃសំណួរមួយនេះគឺអាស្រ័យលើលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្តង ។ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថាគួរទិញផ្ទះឬក៏ទិញដី អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំបូងគេបំផុតនោះគឺកំណត់គោលបំណងក្នុងការទិញអចលវត្ថុនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន ។ អ្នកគួរតែសួរខ្លួនឯងថា “ តើអ្នកចង់ទិញអចលនវត្ថុដើម្បីអ្វី ? “ ។ “ តើអ្នកចង់ទិញដើម្បីដាក់ជួល ទិញដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម ទិញទុកចំនេញ ទិញដើម្បីរស់នៅឬ ក៏យ៉ាងណា ? “...

ហេតុផល ៥ យ៉ាងក្នុងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ

បច្ចុប្បន្ននេះការវិនិយោគគឺជាប្រធានបទដែលពេញនិយម ហើយយើងក៏បានឮអំពីការវិនិយោគនៅលើវិស័យផ្សេងៗផងដែរ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា ៖ វិស័យអចលនវត្ថុ ទីផ្សារភាគហ៊ុន និង Cryptocurrency ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលលោកអ្នក ប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយអំពី Bitcoin Dogecoin Ethereum ជាដើម ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនូវហេតុផលទាំង ៥ ដែលលោកអ្នកគួរតែវិនិយោគលើវិស័យអចលនវត្ថុ ។ ១ . អាចផ្តល់នូវចំណូលអកម្ម (Passive Income) សម្រាប់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកទិញដី...

តើជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ក្នុងការទិញផ្ទះមានអ្វីខ្លះ ?

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ លោកអ្នកនឹងបានដឹងថា “ តើជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់មួយណាដែលសាកសម្យសម្រាប់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ទិញផ្ទះនៅក្នុងបុរី ? “ ហើយថា “ តើជម្រើសនីមួួយៗមានលក្ខខណ្ឌនិង គុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ ? “ សម្រាប់ការទិញផ្ទះនៅក្នុងបុរី ជាទូទៅការបង់ប្រាក់គឺមានលក្ខខណ្ឌធំៗចំនួន ៣ រួមមានដូចជា ៖ ១ . បង់ផ្តាច់ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងធនាគារច្រើន ហើយមិនត្រូវការយកទៅបង្វិលដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទេ នោះជម្រើសនៃការបង់ផ្តាច់ ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ។ ជាមួយនឹងការទិញផ្ទះពីបុរីដោយប្រើលុយសុទ្ធ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ចម្បង...

តើគួរខ្ចីលុយគេវិនិយោគអចលនវត្ថុឬទេ?

វិស័យអចលនវត្ថុគឺជាវិស័យមួយដែល​ធ្វើឲ្យមនុស្ស​មិនតិចទេ​មានបាន ហើយ​ក៏មិនតិ​ចដែរដែល​បោកក្បាលចងក ដោយសារតែ​ភាពលោភលន់ ហ៊ានហួសមាឌ និងធ្វើការវិនិយោគដោយមិនមានចំណេះដឹង និងខ្វះបទពិសោធន៍។ សម្រាប់អ្នកដែលថ្មីថ្មោង ប្រាកដណាស់នឹងមានចម្ងល់មួយ​នៅក្នុង​ចិត្ត ថា​តើ​គួរវិនិយោគ​ដោយប្រាក់កម្ចីពីគេ ឬពីធនាគារដែរឬទេ? ព្រោះថា​ ប្រសិនបើរង់ចាំ​ទម្រាំមានលុយ​សុទ្ធទាំងមូល គឺជារឿងមួយដែលពិបាក តែក៏មានកង្វល់ធំមួយដែរ ប្រសិនបើខ្ចី វាជារឿងមួយដែលល្អឬទេ ព្រោះយើងត្រូវ​បង់ការប្រាក់ ហើយ​មាន​មតិ​មិន​តិចដែលនិយាយ​ថា អ្នកមិនគួរខ្ចីលុយគេ ឬធនាការ​មកវិនិយោគ​អចលនវត្ថុនោះឡើយ។ តាមពិត រឿងខ្ចីគេមកវិនិយោគ ឬទិញអចលនវត្ថុ មានមិនមានចម្លើយ​មួយជាក់លាក់ដែលថា ត្រូវឬខុសនោះទេ។...

តើយើងអាចមាន​លទ្ធភាព​ទិញ​អចលនវត្ថុ​តម្លៃប៉ុន្មាន?

ការទិញ​អចលនវត្ថុសម្រាប់រស់នៅ ឬសម្រាប់វិនិយោគគឺជារឿងមួយ​ដែល​យើងត្រូវគិតឱ្យបានល្អិតល្អិន​ដើម្បីចៀសវាង​ហានិភ័យ ឬការមិនមានលទ្ធភាពបង់​នៅពាក់កណ្តាលទី។ មានការផ្សព្វផ្សាយ​មិនតិចទេ ដែលប្រើប្រាស់ពាក្យ​ថា បង់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលបំផុត ឬ​មិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ជាដើម (សម្រាប់ការលក់គម្រោង) តែអ្វីដែលសំខាន់ គឺយើងត្រូវ​ដឹងពី​លទ្ធភាព​របស់ខ្លួនឯងជាមុនសិន​ ថាតើយើងអាច​មានលទ្ធភាព​បង់ផ្ទះបានកម្រិតណា។ ពិតមែនហើយ​ ប្រសិនបើ​យើងមានលុយ​សុទ្ធច្រើន គ្រប់តម្លៃទិញ​អចលនវត្ថុនោះ យើងនឹងមិនចាំបារម្មណ៍​ថា​យើង​មានលទ្ធភាពឬអត់នោះទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើយើងមានលុយតែមួយចំនួនក្នុងដៃ ហើយតម្លៃ​ផ្ទះ/ដីនោះខ្ពស់ជាងនោះយើងត្រូវតែ​ចេះគណនាពីលទ្ធភាពរបស់យើង។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីងាយដើម្បី​យើងអាចគណនា​ពីលទ្ធភាព ថាតើយើងអាចទិញ​អចលនទ្រព្យបានតម្លៃប៉ុន្មាន? ១. មានលុយ 20%ទៅ30%​ក្នុងដៃ ជាទូទៅ មិនថា​យើងទិញ...

ពន្ធ​ចំណេញ​មូលធន​ត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេច​ពន្យា​ពេល១ឆ្នាំ​

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានឯកភាពឲ្យលើកពេល ការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធន រយៈពេល១ឆ្នាំទៀត រហូតដល់ដើមឆ្នាំ២០២២ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដានៅលើបណ្តាញ​សង្គមFacebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថ្ងៃទី​២២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ។ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យពន្យារពេលកាលបរិច្ឆេទកំណត់ការដាក់ឲ្យអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធន រយៈពេល១ឆ្នាំទៀត រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធ និងសាធារណជនទាំងអស់ ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នូវបទប្បញ្ញត្ដិ ស្ដីពីពន្ធលើចំណេញមូលធន ព្រមទាំងជាការត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធននេះ ឲ្យមានភាពរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១...

លោក ង៉ែតជូ៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្តទិញផ្ទះបែប (៣០/៣០/៣) ដើម្បីចៀសវាងសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ការទិញផ្ទះគឺជាទីប្រាថ្នា​របស់មនុស្ស​គ្រប់រូបដែលចាប់ផ្តើម​សាងជីវិតគ្រួសារ ហើយ​កន្លងមក​មានមនុស្សមិនតិចទេដែលតែងតែខ្វាយខ្វល់អំពីថាតើគួរទិញផ្ទះ ឬក៏ត្រូវជួលគេ? ហើយបើទិញផ្ទះ តើគួរទិញយ៉ាងម៉េច​ តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទើបស័ក្តិសម​​សម្រាប់កម្រិតចំណូល? គួរបង់រំលស់សុទ្ធ ឬក៏គួរមានប្រាក់ខ្លះជាមុនសិន? លោក ង៉ែត ជូ ដែលជាអ្នកជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ចបាន​លើក​ពី​គោលការណ៍អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល (Personal Finance Expert) ជារូបមន្ត ៣០/៣០/៣នៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចទិញផ្ទះសំរាប់រស់នៅទៅតាមលទ្ធភាព និងដើម្បីចៀសវាងនូវសំពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានខ្លឹមសារខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងការបកស្រាយរូបមន្ត និងជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗដូចទៅ៖ ១) គោលការណ៍ទី១៖ ចំនួនប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែមិនគួរលើសពី៣០%នៃចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរកបានចំណូល១៥០០ដុល្លាក្នុង១ខែ ការបង់រំលស់ផ្ទះទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់មិនគួរលើសពី៤៥០ដុល្លានោះទេ។ ២)...