spot_img
spot_img
Homeទូទៅតើ Copywriter ធ្វើអ្វីខ្លះ?

តើ Copywriter ធ្វើអ្វីខ្លះ?

-

ចម្លង(Copy) គឺជាអត្ថបទដែលប្រើ ដើម្បីលក់ផលិតផល តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើទីផ្សារ ហើយអ្នកនិពន្ធចម្លង(Copywriter) គឺជាអ្នកជំនាញដែលបង្កើតច្បាប់ចម្លងនេះ។ ការថតចម្លង (Copywriting) គឺជាសិប្បកម្មដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សមកហើយ។

Copywriter បានជ្រើសរើសនិងរៀបចំសរសេរអត្ថន័យអត្ថបទ ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកអាននិងអ្នកស្តាប់មានភាពងាយនឹង៖

 • ទិញផលិតផល
 • ទិញសេវាកម្ម
 • ធ្វើសកម្មភាពចុះឈ្មោះសម្រាប់គេហទំព័រឬសេវាកម្ម Call សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូលមើលហាងឬគេហទំព័រ។ ល។

តួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ Copywriter

ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ ជាការបង្កើតការសរសេរចម្លង សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធនាការទីផ្សារ ហើយការសរសេរជាក់ស្តែងទាំងនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ Copywriter។

Copywriter មានទំនួលខុសត្រូវ ដូចជា៖

 • បំផុសគំនិតនិងបង្កើតគំនិតសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធនាការទីផ្សារ – ជាញឹកញាប់ធ្វើការជាដៃគូជាមួយអ្នករចនាក្រាហ្វិច
 • ការសរសេរច្បាប់ចម្លង (Writing copy) សម្រាប់ទម្រង់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ
 • ការផ្តល់គំនិតដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើទីផ្សារដល់អតិថិជនឬអ្នកសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលិតផល សេវាកម្ម អតិថិជន និន្នាការស្វែងរកគេហទំព័រ ដៃគូប្រកួតប្រជែងនិងឧស្សាហកម្មទាំងមូល
 • ការអភិវឌ្ឍ Brand Voices ឬការសម្របសម្រួលការចម្លង (adapting copy)តាម brand voice ដែលបានបង្កើតឡើង
 • វិភាគលទ្ធផលយុទ្ធនាការ ដើម្បីណែនាំពីយុទ្ធសាស្រ្តនៃការសរសេរចម្លងនាពេលអនាគត
 • ការកែសម្រួលនិងកែតម្រូវការសរសេរ មានន័យថា ការសរសេរឡើងវិញនិងអ្នកថតចម្លងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលយកការណែនាំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើការថតចម្លងឡើងវិញតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាច្រើនរហូតដល់ការកំណត់គោលដៅ។

តើ Copywriter សរសេរពីអ្វីខ្លះ?

Copywriters ជាអ្នកតែងពាក្យ ឃ្លា ស្លាកសញ្ញា ប្រយោគនិងកថាខណ្ឌសម្រាប់លក់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ ក្នុងនាមជា Copywriter អ្នកអាច៖

 • សរសេរចម្លងពីអាជីវកម្មមួយទៅអាជីវកម្មមួយទៀត (B2B=business-to-business) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញនិងសេវាកម្មទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
 • សរសេរចម្លងពីអាជីវកម្មទៅអ្នកប្រើប្រាស់ (B2C=business-to-consumer) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈអាជីវកម្មលក់រាយ។
 • សរសេរលក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជន (D2C=direct-to-consumer) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលលក់ដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជនតាមរយៈគេហទំព័រ។

ការសរសេរចេញពី Copywriter អាចបង្ហាញនៅក្នុងឬនៅលើ៖

 • បោះពុម្ពផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (កាសែតនិងទស្សនាវដ្តី)
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok ។ ល។)
 • ស្គ្រីបសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុនិង Podcast ឬការនិយាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាធម្មតាមានសំលេងដោយអ្នកប្រកាស (announcers) អ្នករៀបចំកម្មវិធី ឬអ្នកសំដែងជាដើម
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍និងសេវាកម្មផ្សាយជាទម្រង់ស្គ្រីបពាក្យនៅលើអេក្រង់និងស្លាក
 • គេហទំព័រ (homepages, category pages, landing pages, product descriptions, ‘About’ pages ។ល។)
 • ផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមបណ្តោយផ្លូវហាយវេនិងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ
 • សញ្ញានៅក្នុងហាងដែលជំរុញឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីផលិតផលជាក់លាក់និងការលក់នៅក្នុងហាង
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ