spot_img
spot_img
HomeគំនិតPlusតើយើងគួរចាយប៉ុន្មានសម្រាប់ម៉ាឃិធីង?

តើយើងគួរចាយប៉ុន្មានសម្រាប់ម៉ាឃិធីង?

-

ម៉ាឃិធីងគឺជារឿងដែលអាជីវកម្មគ្រប់វិស័យមិនអាចខ្វះបានឡើយដើម្បី​ទទួលបានអតិថិជនថ្មីដែលពោរពេញដោយការប្រកួតប្រជែង និងរក្សាអតិថិជនចាស់ឲ្យបានល្អ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មមិនតិចទេដែលមានចំណោទអំពីរឿងនេះ ថាតើពួកគាត់គួរតែចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីកិច្ចទីផ្សារឲ្យបានសមស្រប។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការចង្អុរបង្ហាញខ្លះៗអំពីមន្ទិលមួយនេះ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មមួយគួរតែចំណាយលើទីផ្សារប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើន ដោយផ្អែកលើ វិស័យដែលអ្នកកំពុងតែរកស៊ី ទំហំរបស់ក្រុមហ៊ុន ដំណាក់កាលរីកចម្រើន និងគោលដៅជាក់លាក់របស់វា។ ខណៈពេលដែលមិនមានចម្លើយមួយទំហំដែលសមនឹងសំណួរទាំងអស់នោះ មានគោលការណ៍ណែនាំ និងរូបមន្តទូទៅមួយចំនួនដែលអាជីវកម្មប្រើដើម្បីកំណត់ថវិកាម៉ាឃិធីងរបស់ពួកគេ៖

ភាគរយនៃការលក់៖ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុត។ ក្រុមហ៊ុនបែងចែកភាគរយថេរនៃការលក់សរុបជាក់ស្តែង ឬតាមការព្យាករណ៍របស់ពួកគេចំពោះទីផ្សារ។ ភាគរយជាក់លាក់អាចប្រែប្រួលយ៉ាងផងដែរដែលសម្រាប់៖

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង៖ ជាធម្មតាយើងត្រូវចំណាយរវាង 12-20% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប។

អាជីវកម្មដែលមានគ្រឹះរឹងមាំ៖ ជាធម្មតាចន្លោះពី 6 ទៅ 12% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប។

វិធីគណនាតាមគោលបំណង និងសកម្មភាព(Objective and Task Method): វិធីសាស្រ្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក កំណត់ភារកិច្ចដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងនេះ ហើយបន្ទាប់មកប៉ាន់ស្មានតម្លៃនៃកិច្ចការទាំងនោះ។ ការចំណាយសរុបគឺជាកញ្ចប់ថវិកាទីផ្សារ។

វិធីសាស្រ្តប្រៀបធៀបនៃការប្រកួតប្រជែង៖ ក្រុមហ៊ុនកំណត់ថវិកាទីផ្សាររបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើអ្វីដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេកំពុងចំណាយ។ វិធីសាស្រ្តនេះសន្មត់ថាការចំណាយរបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងគឺជាចំនួនត្រឹមត្រូវដែលត្រូវចំណាយ។

កញ្ចប់ថវិកាម៉ាឃិធីងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈជាក់លាក់ និងស្ថានភាពដែលជួបប្រទះ។

វិធីប្រើប្រាក់ចំណេញដែលមានទាំងអស់៖ វាគឺជាវិធីដែលកាច ហើយជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនដែលចូលទីផ្សារថ្មី។ ពួកគេចំណាយប្រាក់ចំណេញដែលមានទាំងអស់លើទីផ្សារក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចំណែកទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ចំនួនថេរក្នុងមួយឯកតា៖ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបែងចែកចំនួនប្រាក់ចំណាយថេរសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារដោយកំណត់ភាគរយថេរចេញពីការលក់ដែលទទួលបានយកមកចំណាយកិច្ចទីផ្សារ។

វិធីសាស្រ្តចំណាយតាមលទ្ធភាព ៖ វិធីសាស្រ្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់នូវអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាអាចមានលទ្ធភាពចំណាយលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីបានចំណាយលើអ្វីៗផ្សេងៗហើយ។

កំណត់ចំណាយយោងតាមវិស័យដែលអ្នកធ្វើ៖ វិស័យមួយចំនួនមានការកំណត់ទូទៅនៃចន្លោះកញ្ចប់ថវិកាទីផ្សារ។ ជាឧទាហរណ៍ ឧស្សាហកម្មលក់រាយអាចចំណាយភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនលើទីផ្សារខុសពី ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា។

ចូរចាំថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ កញ្ចប់ថវិកាម៉ាឃិធីងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈជាក់លាក់ និងស្ថានភាពដែលជួបប្រទះ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ផ្តើមផលិតផលថ្មីអាចចំណាយប្រាក់ច្រើនលើទីផ្សារជាជាងផលិតផលមួយដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយ។

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ