spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចគ្រប់គ្រងហេតុអ្វីបានជាគំនិតខ្វែងគ្នាអាចធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំ?

ហេតុអ្វីបានជាគំនិតខ្វែងគ្នាអាចធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំ?

-

នៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចដែលមានការប្រែប្រួល និងមានការវិវឌ្ឍមិនឈប់ឈរ ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រដ៏រឹងមាំគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្ម។ អ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើន និងម្ចាស់អាជីវកម្មមិនសូវបានគិតគូរនោះ ការទទួលយកគំនិតដែលមានភាពខ្វែងគ្នាអាចពង្រឹង ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដែលអាចនាំទៅរកភាពច្នៃប្រឌិត ការគិតបែបសំយោគ និងធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

១.ជំរុញភាពច្នៃប្រឌិត

នៅពេលដែលគំនិតចម្រុះបានផុះឡើង ពួកគេជំរុញការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ តាមរយៈ​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ឱ្យ​មាន​ទស្សនៈ​ផ្សេង​គ្នា អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមមាន​គំនិត​ទូលំទូលាយ ធ្វើឲ្យការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រកបដោយ​ភាពច្នៃប្រឌិតផុសឡើង និង​អាច​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យ។ ការទទួលយកគំនិតដែលមានភាពផ្ទុយគ្នា បង្កើតបរិយាកាសមួយដែលយើងអាចរកដំណោះស្រាយប្លែកគេ ដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកនូវការប្រកួតប្រជែងកាន់តែល្អប្រសើរ។

 

២. ការលើកកម្ពស់ការគិតបែបសំយោគ

គំនិត​ដែលផ្ទុយគ្នា​នឹង​ធ្វើឲ្យអ្នកកែប្រែស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​ជម្រុញ​អ្នក​ឱ្យ​វាយ​តម្លៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង និងគិតគូរបានដិតដល់ជាងមុន។ តាមរយៈការចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាក្នុងន័យស្ថាបនា អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចខ្សោយ ភាពលំអៀង ឬចំណុចយើងមិនធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចរារាំងដល់ភាពជោគជ័យ។ ការវាយតម្លៃដ៏សំខាន់នេះជួយពង្រឹងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក ដោយធានាឱ្យមានការវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីហានិភ័យ និងឱកាស។

៣. ពង្រឹងការសម្រេចចិត្ត

តាមរយៈការពិចារណាលើគំនិតដែលផ្ទុយគ្នា អ្នកទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីលទ្ធផលដែលអាចកើតមាន។ ការទទួលបានទស្សនៈចម្រុះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថ្លឹងថ្លែងពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ កំណត់បញ្ហាដែលអាចកើតមាន និងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានកាន់តែច្រើន។ ការទទួលយកគំនិតដែលផ្ទុយគ្នានាំទៅរកយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុយជ្រោយមួយដែលអាចសម្របខ្លួនបាន និងមានភាពធន់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។

 

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ