spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចគ្រប់គ្រងតើកត្តាអ្វីខ្លះ ធ្វើឱ្យក្រុមការងារបែកបាក់សាមគ្នីគ្នា?

តើកត្តាអ្វីខ្លះ ធ្វើឱ្យក្រុមការងារបែកបាក់សាមគ្នីគ្នា?

-

ក្រុមការងារជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ពីព្រោះបើគ្មានក្រុមការងារ នោះក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាចដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅក្រុមហ៊ុនបានលឿននោះដែរ ដូចពាក្យមួយឃ្លាគេបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែជាឈ្មោះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានជោគជ័យបានកម្រិតណា គឺវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាព និងការរួបរួមគ្នារបស់ក្រុមការងារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ការធ្វើការងារជាមួយគ្នា តែងតែមានជម្លោះ ឬមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនានា ប៉ុន្តែវាក៏មានដំណោះស្រាយផងដែរ ដោយអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ។ លើសពីនេះ អ្នកក៏ត្រូវដឹងដែរថា ជម្លោះផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមការងារ ឬការដែលធ្វើឱ្យក្រុមការងារបែកបាក់សាមគ្នីគ្នា វាជាហានិភ័យខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដូចជាបុគ្គលិកម្នាក់ៗគ្មានផលិតភាពការងារ បុគ្គលិកនឹងគ្មានភាពរីកចម្រើន អាត្រានៃអ្នកឈប់លាឈប់ក៏ច្រើន និងមិនងាយឆាប់សម្រេចនូវគោលដៅក្រុមហ៊ុនឡើយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬនៅក្នុងផ្នែកណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកច្បាស់ជាមានទំនួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយក្នុងការដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងជួយពួកគេឱ្យរីកចម្រើនទាំងអាជីពការងារ និងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ហេតុដូចនេះហើយ ខ្លឹមសារអត្ថបទមួយនេះ នឹងបង្ហាញនូវការយល់ដឹងមួយចំនួនដើម្បីឱ្យអ្នកត្រៀមដំណោះស្រាយ ក៏ដូចជាឈ្វេងយល់បន្ថែមលើកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើឱ្យក្រុមការងាររបស់អ្នកមានការបែកបាក់សាមគ្នីគ្នាក្នុងការបំពេញការងារឱ្យបានល្អ។

កត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យក្រុមការងារភាគច្រើននឹងត្រូវបែកបាក់សាមគ្នីគ្នាក្នុងការបំពេញការងារឱ្យបានល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះរួមមាន៖

1. ថ្នាក់ដឹកនាំអសមត្ថភាព

ថ្នាក់ដឹកនាំ គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការដឹកនាំក្រុមការងារឱ្យសហការគ្នាក្នុងការបំពេញការងារ និងអាចធ្វើឱ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗរីកចម្រើនលើវិស័យអាជីពការងាររបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំអសមត្ថភាព ដោយមិនដែលចេះជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារ ខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំ គ្មានជំនាញច្បាស់លាស់មួយ និងមិនចេះវាស់វែងលើសមត្ថភាពបុគ្គលិក ឬអាចនិយាយបានថា មិនចេះមើលពីសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដោយមិនដឹងថាបុគ្គលិកណាមានទេពកោសល្យល្អ ហើយបុគ្គលិកណាគួរពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម និងបុគ្គលិកណាដែលចេះតែនិយាយយកមុខមាត់ប៉ុន្តែមិនដែលចេះធ្វើអ្វីឱ្យចេញជាលទ្ធផលការងារពិតប្រាកដ។ល។ ហេតុដូចនេះហើយ ការដឹកនាំបែបនេះ នឹងធ្វើឱ្យក្រុមការងារមានភាពច្រណែនគ្នា បុគ្គលិកមានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការងារ បុគ្គលិកគ្មានការរីកចម្រើន ហើយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព ក៏ដូចជាខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក៏បាក់ទឹកចិត្ត ព្រមទាំងទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងការងារជាដើម។ អ្នកត្រូវដឹងថា ការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក៏ជះឥទ្ធិពលលើការសហការគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមដែរ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញលើសមត្ថភាពដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតឱ្យបានល្អ។

2. គោលដៅក្រុមហ៊ុនគ្មានភាពជាក់លាក់

គោលដៅ គឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ដោយជាក់ស្ដែងដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថា គ្រប់ក្រុមហ៊ុនធំៗទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែមានទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មច្បាស់លាស់ ដែលជាគោលដៅក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាងជាក់លាក់។ ហេតុនេះ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនគ្មានការចែងគោលដៅឱ្យបានជាក់លាក់នោះទេ ក្រុមការងារក៏មានភាពវង្វេងគោលដៅដែរ ដោយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីឱ្យពិតប្រាកដដើម្បីសម្រេចជូនដល់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងនឹងធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ចង់លាឈប់ពីការងារ ដើម្បីស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលនាំពួកគេឱ្យរីកចម្រើនក្នុងភាពច្បាស់លាស់ណាមួយដែលពួកគេចង់បានយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ការដែលគ្មានគោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ក្រុមការងារនឹងមានការប្រចាំគ្នា ដោយសារតែគ្មានការបែងចែកគ្នាដើម្បីសម្រេចឱ្យបានជាក់លាក់ ហើយពួកគេក៏គ្មានការសហការគ្នាក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាឱ្យសម្រេចនូវការងារណាមួយបានជាក់លាក់ដូចគ្នា ដោយពួកគេគិតតែធ្វើការងារណាដែលពួកគេកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីភារកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិកផ្សេងទៀតឡើយ សំខាន់ឱ្យតែការងាររបស់ពួកគេបានសម្រេចបានផែនការ។ កត្តានេះ ក៏ជាផ្នែកធ្វើឱ្យបុគ្គលិកឃ្លាតឆ្ងាយគ្នានូវទំនាក់ទំនងធ្វើការរួមគ្នាឱ្យបានល្អ ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

3. ការមានភាពទទួលខុសត្រូវលើតែកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនពេក

ភាពទទួលខុសត្រូវលើការងារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន វាជារឿងដ៏ល្អហើយសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែវាក៏មានភាពមិនល្អដែរ ប្រសិនបើបុគ្គលិកម្នាក់ៗគិតផ្ដោតលើតែការសម្រេចគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន ឬទទួលខុសត្រូវតែការងារផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមិនខ្វល់ពីការងារអ្នកផ្សេងឡើយ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យក្រុមការងារគ្មានការចេះជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារ និងមិនអាចឆាប់សម្រេចនូវគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ